Algemene en gebruikersvoorwaarden VO-next - Studio5678

Studio5678  is een onderdeel van VO-next.

Cookies website
De website maakt gebruik van functionele cookies, die zorgen dat de website goed functioneert. Hier hoef je geen toestemming voor te geven. De website gebruikt ook analytische cookies, dit zijn cookies die bezoekersaantallen bijhouden. Deze cookies bewaren geen persoonsgegevens! 

Abonnement
Websites kunnen bij de plaatsing van cookies ook persoonsgegevens verwerken.
Wanneer u een abonnement afsluit en dus in gaat loggen worden er wel persoonsgegevens verwerkt. Welke gegevens we verwerken vindt u in de AVG en gebruikersvoorwaarden.

AVG -  Privacyconvenant
De AVG is ontworpen om de privacywetgeving in heel Europa op één lijn te brengen en verfijnt de transparantievoorschriften voor de manier waarop bedrijven hun gegevensverwerking beschrijven. Schoolbesturen en aanbieders van leermaterialen, leerplatforms en administratiesystemen hebben op basis van de AVG afspraken gemaakt over het omgaan met leerling gegevens. Deze afspraken zijn vastgelegd in versie 3.0 van het Privacyconvenant. VO-next heeft het convenant ondertekend en maakt op basis daarvan gebruik van het vastgestelde model voor een Verwerkersovereenkomst: www.privacyconvenant.nl

Gebruikersvoorwaarden
In de gebruikersvoorwaarden kunt u inzicht krijgen in welke gegevens we verzamelen als u bent ingelogd en waarom we ze verzamelen. Wanneer u een profiel aanmaakt, moet u voordat u aan de slag gaat akkoord gaan met deze gebruikersvoorwaarden.

Algemene voorwaarden
Lees hier de algemene voorwaarden van VO-next.