Over Studio5678

Op Studio5678 vind je leermateriaal voor verschillende vakken. Er is leermateriaal voor rekenen en taal, maar ook voor biologie en Engels. De site is bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs. 

Niveaus
Het leermateriaal dat nu op de website staat, is nog niet ingedeeld naar niveau. De komende periode (tot 1 augustus 2020) wordt hard gewerkt om aan het leermateriaal het juiste niveau toe te kennen. Leerlingen (en leerkrachten) weten dan beter welke opdrachten wel en welke opdrachten niet geschikt zijn.

Inloggen
Om al het leermateriaal te kunnen bekijken en de oefeningen te kunnen maken moet je inloggen. Als je inlogt en oefeningen maakt op Studio5678 dan worden je resultaten vastgehouden. Inloggen kan als je een individueel abonnement of een schoolabonnement afsluit.

Studio5678 is onderdeel van VO-next.

VO-next: Maakt maatwerk voor leerlingen en docenten mogelijk.

Vragen
Mail of bel:
Alien Siero of Masja Garritsen
 info@studio5678.nl
 0575-549681 


Studio5768
Coehoornsingel 6 
7201 AB Zutphen 
 0575-549681